Lättläst version saknas
Tillbaka

Projektet Läslust – hela livet! i Kalmar län får 4 miljoner kronor i stöd av Arvsfonden

Detta är ett pressmeddelande från Allmänna arvsfonden 2018.06.12:

 

Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län får stöd med 4 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet Läslust – Hela livet!

 

Projektet ska kompetensutbilda högläsare i Kalmar län som efter utbildning kan erbjuda personer med demens och boende inom äldreomsorgen en stunds avkoppling med fängslande och berikande berättelser. En digital kunskapsbank ska utvecklas under projekttiden i samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier samt regionbibliotek och folkbibliotek

 

– Vi är verkligen taggade för att dra igång detta projekt. Vi vet hur värdefullt det är med högläsning. Det ger en guldstund både för den som läser och för den som lyssnar. Detta projekt ger oss möjlighet att utveckla högläsningen och bygga en kunskapsbank som kan användas av våra högläsare i hela landet, säger Karina Helmersson, projektansvarig Studieförbundet Vuxenskolan

 

Detta projekt är ett led i Arvsfondens nya satsning på äldre med funktionsnedsättning. Arvsfonden vill stötta det engagemang som finns inom föreningslivet för att öka tillgängligheten och delaktigheten i samhället för äldre personer med funktionsnedsättning. Målsättningen är att finansiera 100 nya projekt fram till år 2021.

 

– Vilken start på vår nya satsning! I Sverige får ingen människa diskrimineras på grund av sin ålder, det står skrivet i lagen. Ålder är i sig inget hinder för att delta i samhällslivet. Ålder är heller inget hinder för att söka medel hos Arvsfonden, förutsatt att projektets målgrupp är personer med funktionsnedsättning. Projektet Läslust – hela livet! är ett lysande exempel på det, säger Hans Andersson, enhetschef Arvsfonden.