Lättläst version saknas
Tillbaka

Välkommen hem - ny integrationssatsning

Fryshuset och Studieförbundet Vuxenskolan har ingått ett samarbete och tar gemensamt ansvar för delar av integrationen. Detta genom att starta upp studiecirklar för nyanlända föräldrar på modersmål under namnet – Välkommen hem.

Detta kommer att erbjudas de asylsökande i Nybro, Mörbylånga, Borgholm och Högsby i väntan på asylbesked.

Under september kommer nyanlända flyktingar att anlända till kommunerna. För att integrera dem tidigt vill vi lära föräldrarna hur det svenska systemet för familjer fungerar på modersmål. Studiecirkelns syfte är att ge nyanlända familjer de bästa möjliga förutsättningarna för möten med den nya kulturen och ge dem de verktyg de behöver för att hantera de förväntningar och krav som det nya samhället ställer på dem som familj. Studiecirkeln ska ge en inblick i det nya samhället och hjälpa dem i processen att göra det till sitt eget. Vi vill även skapa ett utbyte mellan kursdeltagarna och representanter från familjer med svensk bakgrund då vi inom Fryshuset och Studieförbundet Vuxenskolan ser integration som en process som måste ske åt båda håll. Detta sker genom samtal om maktstrukturer och könsroller, ökad jämställdhet, motverka våld samt att minska missförstånd i de möten som sker i samhället. Vi tror att genom att skapa interkulturella möten förkortas integrationstiden och tiden det tar för att få förståelse för det nya samhället.

Detta är ett nationellt unikt arbetet som kommer påbörjas under september i ovan nämnda kommuner. Studiecirklarna kommer att genomföras vid 10 tillfällen vid varje ort. Arbetet genomförs av två språkig barnpsykolog.

Teman för tillfällena är:

  • barnuppfostran i Sverige idag – olika stilar och förhållningssätt
  • gränssättningar och regler- kontroll eller stöd
  • Mamma, pappa och barn-olika roller och dess betydelser i familjen och samhället
  • Fritid, kompisar och internet
  • Hälsa-fysiskt och psykiskt
  • Deltagarna dilemma
  • Polis, socialtjänst och skola

För mer information kontakta:

Nihad Ali, Fryshuset                                                         Maria Strömberg, Studieförbundet Vuxenskolan

Nihad.ali@fryshuset.se                                                   maria.stromberg@sv.se