Tillbaka

Naturfoto

Med naturen som fotomotiv varvas teori med praktik när vi gör utflykter för att fotografera. Med hjälp av egna och andras bildexempel behandlar vi teknik och bildkomposition.
Fotograferar du och har ett intresse för natur och miljö är detta kursen för dig.
Du får en möjlighet att lära dig hur du kan fånga naturens myller, de stora landskapsvyerna, småkrypen, naturens mångfald och årstidernas färgspel.

Nybörjar- och helgkurs.
Kurserna vänder sig till dig som vill utveckla ditt fotograferande och bildspråk.

Med Naturfotografering som grund är tanken att du skall bli säker med din kamerahantering i skapandet av personliga och kreativa bilder av vår natur. Seendet och känslan för komposition är kursens röda tråd.

Kursen kommer också att ge tillfälle till utflykter och olika övningar för att utveckla ditt bildskapande. För att kunna delta i kursen behöver du en mobilkamera, kompaktkamera eller systemkamera med helt manuella inställningsmöjligheter. Kursen utgår från Lund.

Läs mer och anmäl dig!

Naturfoto nybörjare

Naturfoto helgkurs