Lättläst version saknas
Tillbaka

Höstens Livslust-katalog är här!

Du känner väl till vårt specialprogram Livslust med aktiviteter särskilt utformade för personer med särskilda behov och deras anhöriga?

Klicka här för att se höstens program för äldreboenden, demensboenden, anhörigföreningar, daglig verksamhet med mera.

Välkommen till mer Livslust tillsammans med oss!