Samarbeta med SV

Studieförbundet Vuxenskolan är en arena för stimulerande möten och kan bistå med de verktyg och kontakter som krävs för att kunna realisera idéer och få fart på verksamheten. SVs roll ser lite olika ut i olika samarbeten och anpassas efter er förening/organisationens behov.

Er idé kan bli en studiecirkel
Genom studiecirkeln kan du och din förening fördjupa ert intresse och lära er mer. En studiecirkel är en grupp människor som träffas regelbundet och lär tillsammans.

För att sätta igång en egen studiecirkel gäller följande:

  • att ni är 3-20 deltagare i studiecirkeln inklusive cirkelledaren
  • att ni träffas vid minst tre tillfällen
  • att det sammanlagda antalet cirkeltimmar är nio eller fler

För mer information kontakta oss.

046-211 70 80
lundabygden@sv.se