Din egen studiecirkel


Ditt intresse kan bli en studiecirkel!

En kamratcirkel är en studiecirkel som du själv kan starta tillsammans med arbetskamrater, vänner eller grannar.

Man kan starta studiecirkel i nästan vilket ämne som helst. Vi har ett brett utbud av cirklar i språk, matlagning, kulturhistoria, musik, dans, konst, hantverk mm.

Hur många måste man vara?
Ni ska vara 3-20 deltagare i studiecirkeln inklusive cirkelledaren.

Ledaren ansvarar för att såväl studiecirkeln som kontakten med den lokala SV-avdelningen fungerar bra.

Hur ofta träffas man?
Ni träffas vid minst tre tillfällen och det sammanlagda antalet cirkeltimmar ska vara nio eller fler.

Vad får ni hjälp med?
Vi hjälper till med planering och upplägg av cirkeln. Många kamratcirklar håller till i våra lokaler, andra stöder vi med bidrag till litteratur eller andra kostnader som har samband med cirkeln.

Kontakta oss redan idag så kanske du har en egen studiecirkel inom kort.

046-211 70 80
lundabygden@sv.se