Viktigt att veta!

Anmälan
Du anmäler dig genom att ringa, besök, via epost eller via vår hemsida. Din anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in cirklar som får för få anmälningar.

Kallelse
Vi skickar kallelse och inbetalningskort cirka en vecka före start. Betalning ska ske enligt datum på fakturan.

Delbetalning
Om du vill dela upp deltagaravgiften på två betalningstillfällen så anger du det vid anmälan.

Ångerrätt
Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela oss skriftligt inom 14 dagar efter det att du fått bekräftat att du har en plats reserverad.

Avanmälan
Förutom ångerrätten ovan är anmälan bindande. Om du återtar din anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan kursen startat tar vi ut en administrationsavgift:
- vid senare avbokning än 7 dagar före start debiteras du halva deltagaravgiften.
- om du avbryter en påbörjad kurs tar vi ut full kursavgift.
- avanmäler du dig eller avbryter kursen p g a sjukdom eller avflyttning från orten, återbetalas del av kursavgiften mot intyg.
-ej avbokade biljetter debiteras.

Iställt arrangemang
Vi förbehåller oss rätten att skjuta fram startdatum, ställa in eller ändra tidpunkt för en kurs/arrangemang.

Inställd sammankomst
Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid sjukdom.

Timme
1 studietimme (stim) är 45 minuter.

Studiematerial
Eventuell litteratur eller material ingår inte i deltagaravgiften om inte annat anges.

Försäkring
Varje cirkeldeltagare är olycksfallsförsäkrad under studietiden samt vid resa till och från studielokalen.