Tillbaka

Digital cirkelledarutbildning - grund

Bästa cirkelledare!

Varmt välkommen till en digital cirkelledarutbildning - grund. Att delta i en cirkelledarutbildning ger dig bland annat grundläggande kunskaper kring folkbildning och folkbildningens pedagogik samt förståelse för rollen och din betydelse som cirkelledare. Men framförallt också, möjligheten att möta andra cirkelledare och  delta i ett forum för diskussion med våra erfarna utbildare.

Under hösten erbjuder vi vår digitala cirkelledarutbildning vid flertalet tillfällen. Under fliken "anmälan" hittar du alla datum. 

 

Hur går det till? 

Steg 1.
Inför det digitala utbildningstillfället du anmäler dig till genomför du en förberedelseutbildning som du hittar här: https://www.learnify.se/l/show.html#att/zv4Vq?pageKey=zv4Vq.

Steg 2.
Efter att du gjort föreberedesleutbildningen möter du sedan andra cirkelledare under ledning av en erfaren utbildare för ett digitalt möte . Under detta möte kommer fokus att ligga på erfarenhetsutbyte och samtal kring de utmaningar och glädjeämnen du som cirkelledare möter. Läs mer om våra utbildningar under fliken " Vad innebär våra utbildningar"

Utrustning
Den utrustning du kommer att behöva är en dator/ surfplatta med en fungerande uppkoppling med ljud och bild för att kunna delta. Närmare instruktruktioner kommer inför kursstart med länk för deltagande. 

Varmt välkommen med din anmälan!

Frågor om utbildningar  besvaras av : 
Emma Eriksson Olsson 
Utvecklingsledare 
SV Regionförbund Skåne
0760520154
emma.erikssonolsson@sv.se

 

Utbildningarna är kostnadsfria