SV-skolan

 

VAD ÄR SV-SKOLAN?
SV-skolan är en verksamhet för äldre personer (60+) med invandrarbakgrund, som funnits sedan 1994. En plats där man möter folkbildningen och dess möjligheter! Deltagarna på SV-skolan ingår i en studiecirkel som träffas tre gånger i veckan och tillsammans kommer överens om vad de ska göra ihop. Laga mat, vistas i naturen, besöka museum, gå på föreläsning - deltagarna bestämmer! Det finns fler studiecirklar och deltagandet är fritt och frivilligt, här har du möjlighet att utvecklas!

DIN ROLL I SV-SKOLAN
Du som deltar i verksamheten är engagerad och bidrar
i gruppens utveckling – antingen som ledare eller deltagare.

VAD ERBJUDER SV-SKOLAN?
• Lokaler för verksamheten
• Utbildning i folkbildningens grunder
• Cirkelledarutbildning
• Projektledare som stödjer gruppernas verksamhet

SOM DELTAGARE PÅ SV-SKOLAN, TÄNK PÅ:
• Du tar ansvar för att gruppen ska fungera
• Som ny har du och gruppen tillsammans 2 provveckor
• Du erhåller slutintyg vid minst 85% närvaro under terminen 
• Verksamheten pågår i studiecirkelform
• SV-Skolan ersätter inte andra arbetsmarknadsåtgärder eller skolor

TIDER OCH DELTAGARAVGIFT
• Grupperna träffas måndag, onsdag och fredag kl 9.00-11.30 
  eller måndag, onsdag och fredag kl 12.30-15.00
• Deltagaravgift 250 kr

VILL DU VARA MED?
• Intresseanmälan skickas, endast per mail, till: malmo@sv.se
  Ange ”SV-skolan”, namn på deltagare, och kontaktuppgifter.
  Så fort en plats blir ledig skickas kallelse till deltagaren.