SV-skolan

Kriterier för folkbildningsverksamhet: 

• Fri och frivillig
• Formad av egna studieplaner
• Utgår från deltagarnas erfarenheter
• Demokratisk
• Flexibel


VAD ÄR SV-SKOLAN?
Verksamhet för äldre 60+ med invandrarbakgrund.
En plats där man möter folkbildningen och dess möjligheter.

DIN ROLL I SV-SKOLAN
Du som deltar i verksamheten är engagerad och bidrar
i gruppens utveckling – antingen som ledare eller deltagare.

VAD ERBJUDER SV-SKOLAN?
• Lokaler för verksamheten
• Utbildning i folkbildningens grunder
• Cirkelledarutbildning
• Projektledare som stödjer gruppernas verksamhet

SOM DELTAGARE PÅ SV-SKOLAN, TÄNK PÅ:
• Du tar ansvar för att gruppen ska fungera
• Som ny har du och gruppen tillsammans 2 provveckor
• Du erhåller slutintyg vid minst 85% närvaro under terminen 
• Verksamheten pågår i studiecirkelform
• SV-Skolan ersätter inte andra arbetsmarknadsåtgärder eller skolor

VIKTIG OM SV-SKOLAN
• Grupperna träffas måndag, onsdag och fredag kl 9.00-11.30 
  eller måndag, onsdag och fredag kl 12.30-15.00
• Deltagaravgift 250 kr
• Intresseanmälan skickas, endast per mail, till: malmo@sv.se
  Ange ”SV-skolan”, namn på deltagare, och kontaktuppgifter.
  Så fort en plats blir ledig skickas kallelse till deltagaren.