Integration

Studieförbundet Vuxenskolan värnar alla människors lika rätt att lära tillsammans genom folkbildning oavsett ålder, kön, etnicitet, socioekonomisk bakgrund eller tidigare utbildning. Därför vill vi arbeta mer med integration och inkludering för att möjliggöra samhällsengagemang och delaktighet i kulturlivet för fler!

SV-Skolan

SV-skolan är en verksamhet för dig som är över 60 år med invandrarbakgrund. Deltagarna på SV-skolan ingår i en studiecirkel som träffas tre gånger i veckan och tillsammans kommer ni överens om vad ni ska göra ihop, till exempel laga mat, vistas i naturen, besöka museum eller gå på föreläsning.

IKF Malmö

Vår samarbetspartner Internationella Kvinnoföreningen i Malmös (IKF Malmö) är en plats där alla kvinnor har en röst och en historia att dela. Här erbjuds studiecirklar, målgruppspecifika projekt och en inkluderande och varm miljö. 


Studiecirklarna hålls i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Grynbodgatan och fungerar som en mötesplats, ett sätt att lära känna andra men också lära sig om specifika ämnen. Som medlem får du delta i obegränsat antal cirklar.


IKF Malmö erbjuder olika cirklar per vecka med allt från att lära sig svenska, lära sig engelska, mänskliga rättigheter, sy och hantverk och hälsa och välbefinnande.

Vill du samarbeta med oss?

Har du eller din förening egna tankar om Malmö och integration och inkludering?


Kontakta oss så kan vi ses och diskutera hur vi skulle kunna samarbeta!