Tillbaka

Min Säkerhet

Min Säkerhet är en  säkerhetsutbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Kursen är anpassad för målgruppen och skapar en ökad trygghet och egenmakt. Kursen tar upp olika typer av risker som man kan råka ut för i vardagen och hur man hanterar dessa. Vi tycker att alla har rätt till ett livslångt lärande, det ska inte spela någon roll vilken bakgrund man har.

Målet är att deltagarna efter avslutad kurs ska känna en ökad delaktighet i samhället. Deltagarna bidrar till en ökad säkerhet både för sig själva och för andra samt till ett säkrare samhälle. Under hösten 2020 har Min Säkerhet genomfört 106 kurser på 15 SV-avdelningar runt om i Sverige. I Norrbotten startade vi upp i Luleå och Piteå.

För mer information och genomförande, kontakta SV Norrbotten