Integritetspolicy för Cirkelledare

Trygg hantering av personuppgifter tillsammans med cirkelledare. Du som är ledare är viktig för oss.

Nedan är frågor och svar om närvarolistan och Studieförbundet Vuxenskolans hantering av personuppgifter. Tillsammans kan vi uppnå en säkrare hantering och värna om den personliga integriteten hos alla deltagare i vår verksamhet.

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara uppgifter som namn, kontaktuppgifter, personnummer eller en bild.

Varför behövs en närvarolista med personuppgifter? 
Närvarolistan är främst till för redovisning av bidragsfinansierad folkbildningsverksamhet för att uppfylla myndigheters krav. Närvarolistan är även en förutsättning för ledarens och deltagarnas olycksfallsförsäkring under tiden de deltar i studiecirkeln.

Hur kan jag hantera närvarolistan säkrare? 
Närvarolistan är full av personuppgifter. Låt den inte ligga framme eller skickas runt i gruppen. Om ni har en papperslista kan ni gå över till e-listan som ger en säkrare hantering av personuppgifter. Ta kontakt med din lokala verksamhetsutvecklare för att få mer information. Studieförbundet Vuxenskolan har den digitala närvarolistan klar för er att använda.

Får man dela information från närvarolistan? 
Om ni vill dela information på närvarolistan till gruppen, fråga då efter ett samtycke det vill säga att det är OK att informationen delas mellan deltagarna.

Har Studieförbundet Vuxenskolan rätt att behandla personuppgifter? 
För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i dataskyddslagen, en så kallad rättslig grund. Hanteringen av personuppgifter i syfte att uppfylla myndigheters krav på redovisning av folkbildningsverksamhet utgör den rättsliga grunden allmänt intresse. Dataskyddslagen ger dig rättigheter Den nya dataskyddslagen innebär att du som är deltagare eller ledare i Studieförbundets verksamhet har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter. Du har även rätt att få korrigera felaktig information om dig själv och rätt att få dina uppgifter raderade.