Cirkelledare

Som cirkelledare är du just ledare – inte lärare. Din ledarroll går ut på att stödja gruppen i cirkelarbetet kring det ämne ni valt, med det material ni valt och utifrån de erfarenheter och frågor som gruppen bär med sig. Som ledaren är du på ett sätt ”en i gruppen” men har en särskild roll och ansvar för att cir­keln genomförs som det är tänkt.

Vill du bli cirkelledare? Kontakta oss!

Här hittar du alla kommande cirkelledarutbildningar! 

Som cirkelledare erbjuds du en introduktion innan uppstart av studiecirkeln. Introduktionen ger dig en inblick i vad som kännetecknar folkbildningen, studiecirkelns pedagogik samt praktisk information som du behöver för att kunna starta cirkeln. 

Digitala utbildningar 
I länken nedan finns olika digitala utbildningar att ta del av. Här finner du bland annat vår ledarintroduktion som ger dig en god inblick i folkbildningen och vår pedagogik.  

Gå webbutbildningen här

Cirkelledarutbildning och cirkelledarträffar 
Som cirkelledare är du vårt ansikte utåt och det är viktigt att du har kännedom om folkbildningen, Studieförbundet Vuxenskolan och vår studiecirkelpedagogik. Denna kunskap får du i mötet med oss. Det sker i samband med introduktionen, vid vår grundutbildning och vid de cirkelledarträffar som vi anordnar på olika platser i länet. När du har fått introduktion och har gått vår grundutbildningen blir du godkänd som cirkelledare vilket är ett krav från Folkbildningsrådet.  

E-lista
SV Örebro län strävar efter att fler studiecirklar ska använda sig av digitala närvarolistor. Det är både tryggare för dig som cirkelledare och bra för miljön! På Cirkelledarnätet finns en instruktionsfilm om hur du använder e-lista och du kan alltid vända dig till våra verksamhetsutvecklare för att få vägledning.

Cirkelledarnätet - ett intranät för dig
Som cirkelledare är du viktig för SV. Du möter deltagare, du delar med dig av din kunskap och du är vårt ansikte utåt. Alla cirkelledare i Studieförbundet Vuxenskolan har tillgång till Cirkelledarnätet med information, tips på metoder, studiematerial och inbjudningar till ledarutbildningar. Cirkelledarnätet hittar du här!

Har du frågor gällande din roll som cirkelledare? Eller är du intresserad av att bli cirkelledare? Kontakta oss på 019-611 94 80 eller orebrolan@sv.se.

Letar du efter anmälningslista, arbetsplan eller kulturrapporter?
Klicka här för att komma till alla dokument och blanketter.