Cirkelledare

Som cirkelledare är du just ledare – inte lärare. Din ledarroll går ut på att stödja gruppen i cirkelarbetet kring det ämne ni valt, med det material ni valt och utifrån de erfarenheter och frågor som gruppen bär med sig. Som ledaren är du på ett sätt ”en i gruppen” men har en särskild roll och ansvar för att cir­keln genomförs som det är tänkt.

Vill du bli cirkelledare? Kontakta oss!

Här hittar du alla kommande cirkelledarutbildningar! 

Som cirkelledare erbjuds du en introduktionsutbildning innan uppstart av studiecirkeln. Introduktionen ger dig en inblick i vad som kännetecknar folkbildningen, studiecirkelns pedagogik och praktisk information som du behöver veta för att starta cirkeln.

Introduktionsutbildning
Om du vill förbereda dig inför första introduktionsträffen finns en
webbintroduktion som du går igenom via din dator. Introduktionsutbildningen innehåller flera avsnitt med filmer, ljudfiler, texter och övningar. (En navigeringsfilm visar hur du gör för att ta del av alla moment i introduktionen).

Gå webbutbildningen här

Cirkelledarutbildning - grund och fördjupning
Du som cirkelledare erbjuds också två olika utbildningar; I Cirkelns Mitt
Grund som ger fördjupad kunskap om folkbildningen och studiecirkelns
pedagogik samt din roll som cirkelledare och I Cirkelns Mitt Fördjupning
som vänder sig till dig som varit ledare ett tag och vill fördjupa dig i
ledarskap, gruppdynamik och konflikthantering. Kontakta din SV-avdelning för att anmäla dig till nästa utbildningstillfälle.

Nyheter varje månad
Alla SV Örebro läns cirkelledare får ett par gånger per år ett nyhetsbrev
med information om vad som är på gång på avdelningen, inbjudningar till
utbildningar m.m. Som cirkelledare får du också SVs Tidning Impuls hem i
brevlådan med intressant läsning om viktiga och aktuella samhällsfrågor
bland annat inom kultur och bildning. Du kan även läsa senaste numret av Impuls i högerspalten.

Cirkelledarnätet - ett intranät för dig
Alla cirkelledare i Studieförbundet Vuxenskolan har tillgång till
Cirkelledarnätet med information, tips på metoder, studiematerial och
inbjudningar till ledarutbildningar www.sv.se/cirkelledarnatet

Har du frågor gällande din roll som cirkelledare? Eller är du intresserad av att bli cirkelledare? Kontakta oss på 019-611 94 80 eller orebrolan@sv.se.

Letar du efter anmälningslista, arbetsplan eller kulturrapporter?

Klicka här för att komma till alla dokument och blanketter.