Vad tycker deltagarna?

Svaren kommer från en sammanställning av intervjusvar från två fokusgruppsintervjuer med asylsökande, februari 2020. Frågorna handlade bland annat om utbildningens kvalitet och deras reflektioner kring trygghet och delaktighet. 

Mest uppskattat med kursen?

 • Att få lära sig att prata svenska
 • Att få lära sig grammatik
 • Hjälpsamma ledare och personal
 • Mycket glädje i gruppen
 • Tryggt undervisningsklimat

Vad har kursen gett dem?

 • Lättare att förstå andra som pratar svenska
 • Kan kommunicera i enkla vardagssituationer, även med myndigheter
 • Ökad kunskap om svenska lagar, myndigheter, sociala koder, jämställdhet…
 • Nya sociala kontakter och vänner

Delaktighet och trygghet

Det är ett tryggt klimat och deltagarna har möjlighet att påverka innehållet. Det finns flera positiva aspekter kring att ledarna: 

 • är flerspråkiga
 • använder olika undervisningsmetoder
 • förklarar tills alla förstår
 • uppmuntrar deltagarna att hjälpa varandra
 • har ett bra bemötande