Vad tycker deltagarna?

Svaren kommer från en sammanställning av intervjusvar från två fokusgruppsintervjuer med asylsökande, februari 2020. Frågorna handlade bland annat om utbildningens kvalitet och eventuella förbättringsområden. 

Mest uppskattat med kursen?

 • Att få lära sig att prata svenska
 • Att få lära sig grammatik
 • Hjälpsamma ledare och personal
 • Mycket glädje i gruppen
 • Tryggt undervisningsklimat

Vad har kursen gett dem?

 • Lättare att förstå andra som pratar svenska
 • Kan kommunicera i enkla vardagssituationer, även med myndigheter
 • Ökad kunskap om svenska lagar, myndigheter, sociala koder, jämställdhet…
 • Nya sociala kontakter och vänner

Delaktighet och trygghet

 • Ett tryggt klimat
 • Möjlighet att påverka innehållet
 • Ledarna är flerspråkiga
 • Ledarna använder olika undervisningsmetoder
 • Ledarna förklarar tills alla förstår
 • Ledarna uppmuntrar deltagarna att hjälpa varandra
 • Ledarna har ett bra bemötande
 • Ledarna använder Whats-up för att snabbt kunna svara på frågor