Är du anhörig till en person som har fått diagnosen ALS och önskar du träffa andra som är i liknande situation? Hör av dig till Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län.

ALS är förkortningen för Amyotrofisk lateralskleros, vilket är en neurologisk sjukdom som angriper en typ av nervceller som kallas motorneuron. Varje år diagnosticeras mellan 200 och 300 svenskar med ALS och kring dem finns ofta anhöriga med många frågor, tankar och känslor att hantera.

En mötesplats för gemenskap och kunskap
Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län vill främja möten mellan människor och bidra till kunskap och stöd för anhöriga. Önskar du träffa andra som också är anhörig till en närstående med ALS, kontakta gärna Maria Östby, verksamhetsutvecklare inom funktionsrätt, via epost: maria.ostby@sv.se eller telefon 072-220 72 39.