Projektledaren berättar mer

I filmerna nedan möter du Jeanette Ohlsson, som var projektledare för Utveckling från dag ett. Hon berättar mer om projektets olika delar, till exempel om det unika samarbetet med SFI Allévux, Laxå kommuns vinnande arbetssätt eller om de ytterligheter som finns i arbetet inom asyl. 

 • Presentation av projekt och forskning

 • Att rusta individen i folkbildningens anda

 • Unikt samarbete med SFI Allévux

 • En anpassad pedagogik

 • Laxå kommun ser alla som laxå-bor

 • När individen hamnar i kläm

 • Olika perspektiv och ytterligheter

 • Det saknas ett helhetsperspektiv

 • Välkomstverk

 • Ideell sektors betydelse

 • Ändra formen på normen

 • Olika hälsningsfraser

 • Laxå kommuns vinnande arbetssätt

 • Vikten av att samordna

 • Mer om samarbetet med SFI Allévux

 • Att skapa rätt förutsättningar