Lättläst version saknas
Tillbaka

Steg 1 - Grundläggande svenska

I steg ett får du grundläggande kunskap i det svenska språket och om det svenska samhället. Nivågradering för steg ett är följande:

A1 = Analfabeter.
A2 = Nybörjare, individen kan alla bokstäver men ingen svenska alls.

SYFTE OCH MÅL
Syftet är att ge deltagaren en första introduktion i det svenska språket för att individen ska lära sig svenska på ett enkelt och effektivt sätt.

Målet är att individen ska kunna läsa, skriva, förstå och prata svenska för att kunna förstå och göra sig förstådd. 

FÖR ANALFABETER
För dig som är analfabet använder vi en anpassad pedagogik och vi arbetar i mindre grupper för att ge dig rätt förutsättningar. 

STEG 2