Tillbaka

Steg 2 - Vardagssvenska

I steg två arbetar vi med språkfärdigheter som att tala, höra, läsa och skriva. Fokus ligger på muntlig kommunikation. Nivågradering för steg två är följande:

B1 = Individen kan läsa, skriva och förstå några lätta ord samt korta meningar
B2 
= Individen kan läsa, skriva och förstå lätta texter.

SYFTE OCH MÅL
Syftet med steg två är att deltagaren ska fördjupa sig i svenska språket, till exempel genom att lära sig mer om grammatik samt läs- och hörförståelse. I studiecirkeln får du som deltagare öva muntlig kommunikation genom att samtala om vardagsnära händelser. 

Målet under steg två är att individen ska kunna reflektera över svåra texter och fördjupa sig i grammatiken.

STEG 1                                        STEG 3