Tillbaka

Steg 3 - Fördjupning

I steg tre får du fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället. Studiecirkeln behandlar olika teman, bland annat ekonomi, arbetsmarknad, sociala koder och föreningsliv. Du får ta del av föreläsningar, göra studiebesök och diskutera aktuella ämnen för att fördjupa dina kunskaper om Sverige. Nivågradering för steg tre är följande: 

= Individen kan läsa, skriva och förstå medelsvåra texter samt kan kommunicera.
D
= Individen kan läsa, skriva och förstå svåra texter samt kommunicera.

SYFTE OCH MÅL
Syftet med steg tre är att individen ska fördjupa sig i hur det svenska samhället är uppbyggt. Språket är en central del då deltagaren förväntas delta i samtal och diskussion kring de ämnen som ingår i studiecirkeln.  

Målet med steg tre är att individen får en fördjupad kunskap om det svenska samhället genom teoretiska och praktiska moment. 

STEG 2