Hallsbergs kommun

Lokaler i anslutning till kontoret i Hallsberg på Västra Storgatan 33:

Gula rummet

Sittplatser: 18-20
Adress: SV, Västra storgatan 33

Blåa rummet
Sittplatser: 8 personer + mysrum med soffa
Adress: SV, Västra storgatan 33

Röda rummet
Sittplatser: 10 personer
Adress: SV, Västra storgatan 33

Teknisk utrustning: 6 datorer, 1 projektor och wifi
Kontakt: 0582-611 64 5