Vad är en studiecirkel?

I en studiecirkel träffas man i små grupper för att lära sig något tillsammans. Hela gruppen, ledaren och deltagarna, bidrar med kunskap, erfarenhet och nyfikenhet. Den lilla gruppens trygga och informella atmosfär är grogrund för skaparkraft, gemenskap och utveckling. 

Olika studiecirklar

KAMRATCIRKEL
En kamratcirkel startar du tillsammans med personer du känner, utan att betala en deltagaravgift. Till exempel ett band eller en bokcirkel. Ni utformar själva en plan, väljer studiematerial och utformar upplägget efter gruppens behov. 

PROGRAMFÖRD CIRKEL
Studiecirklar och kurser som vänder sig till allmänheten kallas ibland för "programförd cirkel". De leds av en ledare med expertkunskaper inom sitt område och för att kunna arvodera ledaren tar vi ofta ut en deltagaravgift. 

STARTA EN STUDIECIRKEL
Ditt intresse kan bli en studiecirkel! Har du till exempel en grupp eller deltagare, ledare och ett ämne som passar bra, så hjälper vi gärna till. 

STARTA STUDIECIRKEL

Gemensamt för alla studiecirklar

INFLYTANDE
Oavsett vilken typ av studiecirkel som genomförs ska deltagarna ha inflytande i planeringen och vara aktiva i cirkelns arbete. 

FYSISKA TRÄFFAR, DISTANS ELLER BÅDE OCH
En studiecirkel kan vara enbart fysiska träffar, en kombination av fysiska träffar och distansstudier eller helt och hållet på distans.

LOKALER, STUDIEBESÖK OCH STUDIEMATERIAL
Vi kan hjälpa till med lokaler, studiebesök och studiematerial. Eller så kanske vi kan ordna den ledare ni behöver.

CIRKELLEDARENS ANSVAR
Alla cirklar ska ha en cirkelledare som har gått SVs introduktionsutbildning och är godkänd som cirkelledare. Ledaren ansvarar för att samordna gruppen, samt att cirkeln och kontakten med oss fungerar bra.

Checklista för godkända studiecirklar

Folkbildningen får statliga anslag och det finns då vissa grundläggande regler för hur en studiecirkel ska genomföras. Det är viktigt att pengarna fördelas rättvist och går till rätt ändamål.

  • Cirkeln och ledaren ska godkännas av SV
  • Det ska finnas en arbetsplan

  • Minst tre deltagare, inklusive ledaren
  • Alla deltagare ska vara 13 år eller äldre

  • Minst totalt nio studietimmar
  • Minst tre träffar
  • En deltagarlista ska fyllas i vid varje träff, använd vår E-tjänst

KOMMENTAR
Deltagaren ska fylla minst 13 år under verksamhetsåret.
En studietimme är 45 minuter.
Max 480 studietimmar per år får rapporteras. 

LÄS MER