Tillbaka

Kultur, kreativitet och hälsa – hur hänger det ihop?

Datum: Tisdagen den 16 maj kl 9-11.30 eller 13-15.30

Plats: Arbetets museum, Alvarummet

Hur kan vi på bästa sätt förmedla kunskapen om kulturaktiviteters koppling till hälsa? Kan vi enas om att kreativt skapande och sinnliga upplevelser kan stärka känsla av mening? Det vi ofta glömmer är att kreativa förmågor kräver träning och praktik. Dagen tar utgångspunkt från ett embodiment perspektiv, där kroppen och våra känslor står i centrum.

Föreläsare Eva Bojner Horwitz är professor i musik och hälsa vid Akademin för musik, pedagogik och samhälle vid Kungl. Musikhögskolan (KMH), anknuten till Karolinska Institutet.
Eva Bojner Horwitz är docent i socialmedicin, kulturhälsoforskare,

specialiserad inom psykosomatisk medicin och konstnärliga aktiviteter såsom musik, dans och teater.

Inkl. fika och smörgås, ej lunch inkl allergier

Målgrupp: chefer, tjänstemän, Aktivitetsutvecklare, personal inom hela Vård-och omsorgskontoret och Kultur-och fritidskontoret, kulturarbetare

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Limpanprojektet