Tillbaka

Matens påverkan på klimatet

Syftet med denna cirkel är att sätta fokus på matens påverkan på klimatet – vad just ditt matval betyder för klimat, natur och miljö.

Men hur mycket kan du egentligen påverka?

I cirkeln reflekterar,diskuterar och testar vi bland annat om hur vår egen matkasse ser ut. Hur vår egen klimatpåverkan ser ut och vad vi kan  göra för att sänka klimatavtrycket i vår matkasse?

Cirkeln bygger främst på kokboken Eat Good. Boken har skapats av professor Johan Rockström, som står för det vetenskap-liga underlaget. Johan Rockström är professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet. Kocken Malin Landqvist, står för recepten och doktoranden Victoria Bignet har skrivit tex-terna.

I boken finns en lång rad recept ”som förändrar världen”.

Maten vi äter påverkar miljön mer än du kanske vet. Hela en fjärdedel av hushållens påverkan på klimatet kommer från maten.   Om vi ändrar på hur vi äter skulle vi kunna halvera utsläppen av  växthusgaser. Samtidigt som vi skulle äta nyttigt och spara pengar.      Livsmedelsverket