Avdelningsstämma SV Östergötland 2024

Information

Dag: Tisdagen den 12 mars 2024 

Tid: Kl. 18.00–20.00

Plats: Livgrenadjärmässen, Brigadgatan 8, 587 58, Linköping 

Deltagande ombud från medlems- och grundorganisationer anmäls senast den 1 mars 2024 till therese.karlsson@sv.se

Motioner skickas in senast 30 dagar innan stämman till carl.lindman@sv.se

Möteshandlingar, se nedan. Alla möteshandlingar är publicerade senast 5 mars.

 

 

 

Motioner

Motion ska insändas till avdelningsstyrelsen senast 30 dagar innan avdelningsstämma börjar. Motionsrätt vid avdelningsstämman har:

  • varje medlem i avdelningen.
  • varje medlem i organisation och institution, som är medlem i avdelningen.
  • varje ombud vid avdelningsstämman.
  • varje deltagare i avdelningens studie- och folkbildningsverksamhet föregående eller innevarande verksamhetsår.

SKICKA EVENTUELLA MOTIONER TILL carl.lindman@sv.se