Tillbaka

Beredskap Bygdegårdarna

Bygdegården, ett nav vid kris

SV har tagit fram ett nytt material om beredskap i samarbete med Bygdegårdarnas Riksförbund - Bygdegården, ett nav vid kris. Det handlar om att planera och stärka bygdens förmåga att klara av en kris i vardagen, samt att minska oron i en utmanade tid. Till materialet finns också en bilaga som är en beredskapsplan för bygdegårdar. När cirkeln är genomförd har bygdegårdsföreningen skapat en beredskapsplan.

Här hittar du länk till materialet och beredskapsplan