Tillbaka

Kulturbygdsturné

Östergötlands bygdegårdsdistrikt presenterar stolt
sångerskan och körledaren Kajsa Norrby

Under 15 år har sångerskan, körledaren och kulturproducenten Kajsa Norrby erbjudit möten mellan människor genom körsång. Med glädje har hon arbetat som en kreativ kör- och workshopledare för att lära ut musik på gehör. Från sin bas Långrådna Kultur jobbar hon för att beröra och befrukta människors kreativitet genom sång.


Av 700 sökande fick Kajsa uppdraget som vårt distrikts egna sångerska och körledare. Det innebär att hon kommer att genomföra 15 konserter och fyra workshops (varav två för vuxna och två för de yngre) på bygdegårdar i
Östergötland.


Boka Kajsa till er bygdegård
Nu har er bygdegård möjlighet att boka hennes olika konserter kostnadsfritt, och dessutom kan föreningen behålla eventuella biljettintäkter. Kulturbygdsturnén finansieras helt av Statens kulturråd genom Bygdegårdarnas Riksförbund. Perioden för turnén är från denna höst till och med juni nästa år.

Boka genom att kontakta Kajsa:
info@kajsanorrby.se
www.kajsanorrby.se
073-988 13 99

Läs mer nedan