Kontakt SV Östergötland

Kundtjänst
och
Service


Frågor, kallelser, fakturor,
lokalbokning, service till
cirkelledare och förening

Therese Karlsson 
Administratör 
Natur och Kultur, Sociala 
013-31 40 70 
therese.karlsson@sv.se 


Ann-Sofie Alexander
Administratör
Verksamhetsutvecklare 
Natur & kultur
0123-519 39 
ann-sofie.alexander@sv.se

Mari Sheiakh 
Administratör 
Natur och Kultur
Regionalt
011-10 05 35 
mari.sheiakh@sv.se

Carl Lindman
Administratör
Ungdom
011-10 05 35
carl.lindman@sv.se

Natur
och
Kultur

 

Anna Eriksson 
Verksamhetsansvarig 
Natur & Kultur
0123-77 39 33, 
070-323 56 74 
anna.eriksson@sv.se

Lars-Olof Johansson
Vikbolandet
Natur & Kultur 
070-659 42 64 
lars-olof.johansson@sv.se


Ann-Sofie Alexander
Administratör
Verksamhetsutvecklare 
Natur & Kultur
0123-519 39 
ann-sofie.alexander@sv.se

Frej Samuelsson 
Verksamhetsutvecklare 
Natur & kultur
Ungdom musik 
070-969 56 66 
frej.samuelsson@sv.se

Peter Almroth
Administratör
Natur & kultur och SPF
070-509 35 55
peter.almroth@sv.se

Sociala
området

 

Cristina De Amaral 
Verksamhetsansvarig 
Sociala området
013-327 28 79
070-738 12 15
cristina.de.amaral@sv.se

Cecilia Beltramo 
Verksamhetsutvecklare 
Sociala området 
013-31 40 74
cecilia.beltramo@sv.se 

Per-Arvid Land
Administratör
Sociala området 

per-arvid.land@sv.se

 

 

 

Ungdom

 

Kenny Lundström
Verksamhetsansvarig
Ungdom musik
073-834 76 15
kenny.lundstrom@sv.se

Frej Samuelsson 
Verksamhetsutvecklare
Ungdom musik 
070-969 56 66 
frej.samuelsson@sv.se

Erica Karlsson
Verksamhetsutvecklare
Ungdom dans

erica.karlsson@sv.se 

 

 


Ledning
och
kansli

 

Andreas Hjelm
Avdelningschef 
072-716 40 70 
013-31 40 71 
andreas.hjelm@sv.se

Alex Nejdemo 
Vice avdelningschef
Ansvarig regionalt uppdrag
011-323 02 50 
alex.nejdemo@sv.se

Björn Börjesson 
Kanslist Norrköping 
072-322 49 05 
bjorn.borjesson@sv.se