Kontakt SV Östergötland

Kundtjänst
och
Service


Frågor, kallelser, fakturor,
lokalbokning, service till
cirkelledare och förening

Therese Karlsson 
Administratör 
Natur och Kultur, Sociala 
013-31 40 70 
therese.karlsson@sv.se 


Ann-Sofie Alexander
Administratör
Natur och Kultur, Sociala
Verksamhetsutvecklare 
Natur & kultur
0123-519 39 
ann-sofie.alexander@sv.se

Mari Sheiakh 
Administratör 
Natur och Kultur
Regionalt
011-10 05 35 
mari.sheiakh@sv.se

Emmy Åsenklint
Administratör
Verksamhetsutvecklare
Vi Unga
011-10 05 35
emmy.asenklint@sv.se

Natur
och
Kultur

 

Lars-Olof Johansson
Verksamhetsansvarig 
Natur & Kultur 
070-659 42 64 
lars-olof.johansson@sv.se


Ann-Sofie Alexander
Administratör
Verksamhetsutvecklare 
Natur & kultur
0123-519 39 
ann-sofie.alexander@sv.se

Frej Samuelsson 
Verksamhetsutvecklare 
Ungdom musik 
070-969 56 66 
frej.samuelsson@sv.se

Sociala
området

 

Anna Eriksson 
Verksamhetsansvarig 
Sociala och Senior
0123-77 39 33, 
070-323 56 74 
anna.eriksson@sv.se 

Peter Almroth 
Verksamhetsutvecklare 
Seniorverksamhet & IT
011-300 49 32
070-509 35 55 
peter.almroth@sv.se

Cecilia Beltramo 
Verksamhetsuvecklare 
Sociala verksamheten 
013-31 40 74
cecilia.beltramo@sv.se

Mario Gomez-Sanches
Aktivitetsledare
Kulturmix Norrköping
076-272 06 59

Sara Krey
Administration
Sociala området
072-090 88 36
sara.krey@sv.se

 

Ungdom

 

Kenny Lundström
Verksamhetsansvarig
Ungdom 
073-834 76 15
kenny.lundstrom@sv.se

Frej Samuelsson 
Verksamhetsutvecklare
Ungdom musik 
070-969 56 66 
frej.samuelsson@sv.se

Claudio Salinas
Verksamhetsutvecklare
Ungdom
076-896 15 09
claudio.salinas@sv.se

Emmy Åsenklint
Verksamhetsutvecklare 
Vi Unga
011-10 05 35
emmy.asenklint@sv.se


Ledning
och
kansli

 

Andreas Hjelm
Avdelningschef 
072-716 40 70 
013-31 40 71 
andreas.hjelm@sv.se

Alex Nejdemo 
Vice avdelningschef
Ansvarig regionalt uppdrag
011-323 02 50 
alex.nejdemo@sv.se

Björn Börjesson 
Kanslist Norrköping 
072-322 49 05 
bjorn.borjesson@sv.se