Kontakt SV Östergötland

Service

Frågor, kallelser, fakturor,
lokalbokning, service till
cirkelledare och förening

Therese Karlsson 
Administratör 
Sociala området
013-31 40 70 
therese.karlsson@sv.se 


Ann-Sofie Alexander
Administratör
Verksamhetsutvecklare 
Lokal Kraft
0123-519 39 
ann-sofie.alexander@sv.se

Mari Sheiakh 
Administratör 
Lokal Kraft
Regionalt
011-10 05 35 
mari.sheiakh@sv.se

Carl Lindman
Administratör
Ungdom
011-10 05 35
carl.lindman@sv.se

Sari Saxholm
Kundtjänst Norrköping
011-10 05 35
sari.saxholm@sv.se

Lokal Kraft

Grundorganisationer
Bygdegårdar  Hembygdsföreningar
Biodlarföreningar
Allmänmarknad
Släktforskning, Biodling, Motor- och Röjsåg
Matlagning
Hantverk

Anna Eriksson 
Verksamhetsansvarig 
Lokal Kraft
0123-77 39 33
070-323 56 74 
anna.eriksson@sv.se

Lars-Olof Johansson
Vikbolandet
Lokal Kraft
070-659 42 64 
lars-olof.johansson@sv.se


Ann-Sofie Alexander
Administratör
Verksamhetsutvecklare 
Lokal Kraft
0123-519 39 
ann-sofie.alexander@sv.se

Peter Almroth
Administratör
Lokal Kraft
070-509 35 55
peter.almroth@sv.se

Sociala området

Funktionsnedsättning
Asylverksamhet
Invandrarföreningar
Folkhälsa
Seniorverksamhet
SPF-föreningar

Cristina De Amaral 
Verksamhetsansvarig 
Sociala området
013-327 28 79
070-738 12 15
cristina.de.amaral@sv.se

Cecilia Beltramo 
Verksamhetsutvecklare 
Funktionsnedsättning 
013-31 40 74
cecilia.beltramo@sv.se 


Per-Arvid Land
Administratör
Sociala området 

per-arvid.land@sv.se


Abdinaser Hussein Omar
Verksamhetsutvecklare
Integration 

abdnaser.hussein.omar@sv.se

 

 
Haifaa Baddour
Verksamhetsutvecklare
Integration
076-254 79 32
haifaa.baddour@sv.se

Musik & Media

Musik (inkl. körer)

Dans
Teater
Media 

Kenny Lundström
Verksamhetsansvarig
Ungdom musik
073-834 76 15
kenny.lundstrom@sv.se

Frej Samuelsson 
Verksamhetsutvecklare
Ungdom musik 
Natur & kultur
070-969 56 66 
frej.samuelsson@sv.se

Erica Karlsson
Verksamhetsutvecklare
Ungdom dans
070-611 23 24
erica.karlsson@sv.se 

 

 


Ledning och kansli

 

Andreas Hjelm
Avdelningschef 
072-716 40 70 
013-31 40 71 
andreas.hjelm@sv.se

Alex Nejdemo 
Vice avdelningschef
Ansvarig regionalt uppdrag
011-323 02 50 
alex.nejdemo@sv.se

Björn Börjesson 
Kanslist Norrköping 
072-322 49 05 
bjorn.borjesson@sv.se