Föreningar - Östergötlands Bygdegårdsdistrikt - Aktuellt

Här hittar du nyheter om vad som är på gång, men även artiklar om det som varit.

Beredskap Bygdegårdarna

2023-04-17


Bygdegården, ett nav vid kris


SV har tagit fram ett nytt material om beredskap i samarbete med Bygdegårdarnas Riksförbund - Bygdegården, ett nav vid kris. Det handlar om att planera och stärka bygdens förmåga att klara av en kris i vardagen, samt att minska oron i en utmanade tid. Till materialet finns också en bilaga som är en beredskapsplan för bygdegårdar. När cirkeln är genomförd har bygdegårdsföreningen skapat en beredskapsplan.

Kulturbygdsturné

2022-11-07


Östergötlands bygdegårdsdistrikt presenterar stolt

sångerskan och körledaren Kajsa Norrby


Under 15 år har sångerskan, körledaren och kulturproducenten Kajsa Norrby erbjudit möten mellan människor genom körsång. Med glädje har hon arbetat som en kreativ kör- och workshopledare för att lära ut musik på gehör. Från sin bas Långrådna Kultur jobbar hon för att beröra och befrukta människors kreativitet genom sång.Av 700 sökande fick Kajsa uppdraget som vårt distrikts egna sångerska och körledare. Det innebär att hon kommer att genomföra 15 konserter och fyra workshops (varav två för vuxna och två för de yngre) på bygdegårdar i

Östergötland.Boka Kajsa till er bygdegård

Nu har er bygdegård möjlighet att boka hennes olika konserter kostnadsfritt, och dessutom kan föreningen behålla eventuella biljettintäkter. Kulturbygdsturnén finansieras helt av Statens kulturråd genom Bygdegårdarnas Riksförbund. Perioden för turnén är från denna höst till och med juni nästa år.