Vår verksamhet

SVs viktigaste uppgift som folkbildningsaktör är att erbjuda verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
SV ska göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen.

Vi erbjuder möjlighet för alla, oavsett försutsättningar att delta i vår verksamhet. 
En lokal närvaro med ett stort nätverk ger dig som deltagare i vår folkbildningsverksamhet ett mervärde och en trygghet.