Särskilda uppdrag

Syften med de särskilda uppdragen är:

  1. Att främja integration och mångfald: Ett av folkbildningens viktigaste uppdrag är att främja integration och mångfald i samhället. Vi erbjuder utbildningar, kulturaktiviteter och andra aktiviteter som främjar integration mellan olika grupper och ökar förståelsen för olika kulturer.
  2. Att bidra till samhällsutveckling: Vårt syfte är att bidra till samhällsutvecklingen genom att erbjuda utbildningar och andra aktiviteter som fokuserar på samhällsfrågor som hållbarhet, demokrati, jämlikhet och social rättvisa.
  3. Att främja hälsa och välbefinnande: Vi erbjuder utbildningar och andra aktiviteter som främjar hälsa och välbefinnande, till exempel genom kurser i meditation, kost och motion.
  4. Att erbjuda kompetensutveckling: Vi erbjuder målgruppen kompetensutveckling för att öka människors chanser på arbetsmarknaden och bidra till en hållbar arbetsmarknad.
  5. Att stärka demokratin: Vi erbjuder utbildningar och andra aktiviteter som stärker demokratin genom att öka kunskapen om demokrati, mänskliga rättigheter och samhällsfrågor.

Exempel på utbildningar vi anordnar: Svenska från dag 1, Nybörjarsvenska,  Svenska SMHI, Svenska LIU, ESF-Care.

Läs mer:

https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/sv-projekt/care-of-folkbildning/