Sociala området

Inom sociala området samverkar vi med olika föreningar, och en stor del hamnar inom Seniorverksamheten.

Seniorverksamheten syftar till att erbjuda utbildning och aktiviteter för äldre personer, vanligtvis över 65 år. Det är ett sätt att främja livslångt lärande och social interaktion bland äldre.

Aktiviteterna som erbjuds inom seniorverksamheten kan variera, men vanliga exempel inkluderar föreläsningar, studiecirklar och kulturaktiviteter. Föreläsningarna kan handla om allt från hälsa och kost till samhällsfrågor och kulturhistoria. Studiecirklar kan ha fokus på exempelvis språk, IT, hantverk eller samhällsfrågor. Kulturaktiviteter kan inkludera konserter, och andra kulturupplevelser.

Syftet med seniorverksamheten är att ge äldre personer en meningsfull sysselsättning och möjlighet att träffa nya människor. Det kan också bidra till att öka den sociala sammanhållningen och minska känslor av ensamhet och isolering. Genom att erbjuda utbildning och aktiviteter för seniorer, kan folkbildningsverksamheten också bidra till att äldre personer behåller sin självständighet och engagemang i samhället.

SPF Seniorerna är vår största samverkanspart och samarbetet är behovsstyrt, bygger på föreningarnas önskemål.

Här kan du läsa mer om SPF Seniorerna:
https://www.sv.se/foreningsutveckling/spf-seniorerna/
https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/foreningar/spf-seniorerna/

Tillsammans med SeniorNet i Norrköping och Linköping bedriver vi verksamhet inom digitalisering av seniorer.

Vi bedriver även olika projekt för/med seniorer med focus på digitalisering, existentiell hälsa, tillsammans mot ensamhet, hälsa och integration.

Existentiell Hälsa

Vi erbjuder seniorer möjligheten att genom samtal förbättra sin existentiella hälsa. Samtalen utgår från samtalskorten "Samtalskort när livet utmanar - Livsmod, Livsglädje, Livsmening" 

Den existentiella hälsan handlar om hur man tänker, känner och handlar i sitt liv. God existentiell hälsa ger en buffert som gör det lättare att möta svårigheter, mod att anta utmaningar och större möjlighet att ta vara på livets glädjeämnen.

Här kan du läsa mer om Existentiell Hälsa:

https://www.sv.se/projekt/funktionsratt/studiematerial/psykisk-halsa/existensiell-halsa/

och se en film:

https://www.youtube.com/watch?v=0gO007McCsQ

 


Nedan kan du ta del av vår verksamhet.