Tillbaka

Föreläsning om Medie- och informationskunnighet (MIK

Välkommen till en föreläsning om Medie- och informationskunnighet (MIK) med Filmpedagogerna Folkets Bio

MIK handlar bland annat om digitalisering ur ett demokratiperspektiv och om hur digitaliseringen påverkar våra sätt att kommunicera. Det handlar om bildens makt och propaganda, vad som gör en nyhet, representation, medieägande och upphovsrätt. Det handlar också om vilka likheter och skillnader det finns mellan berättande idag och de berättelser som fördes vidare vid lägerelden i mänsklighetens begynnelse.

Om detta föreläser Filmpedagogerna Folket Bio, en ideell förening som håller föreläsningar, fortbildningar och workshops i film och media.
Som medlem i någon av SV:s grund- medlems- och samarbetsorganisationer i Västra Götaland är du varmt välkommen att delta.

Länk till arrangemang och anmälan:

20 september: Medie - och informationskunnighet - SV Regionförbund Västra Götaland

21 september: Medie- och informationskunnighet - SV Regionförbund Västra Götaland

Fler arrangemang på tema demokrati finner du i vår demokratikalender.