Tillbaka

Välkommen Helena!

Helena Lilja Nordgren är ny medarbetare på SV Regionförbund Västra Götaland. Helena ska jobba som verksamhetsutvecklare för organisationer på region- och distriktsnivå, framför allt SPF Seniorerna, Släktforskning, Föreningen Norden, Vi Unga, Villaägarna, BOJ.

Helena kommer senast från en tjänst som Verksamhetsutvecklare hos SV GR Sydost, Mölndal.

Välkommen till oss!