Föreningar och grupper

Studieförbundet Vuxenskolan är en arena för stimulerande möten och kan bistå med de verktyg och kontakter som krävs för att kunna realisera idéer och få fart på verksamheten. Vår roll ser lite olika ut i olika samarbeten och anpassas efter er förenings behov.

Era behov och förutsättningar skapar möjligheterna för oss att hjälpa. 

Här hittar ni mer om hur vi kan hjälpa er beroende på om ni är en grundorganisation, medlemsorganisation eller är en samverkande organisation. 

Är ni intresserade av att börja samarbeta med oss?
-Så trevligt! Vi ser mycket fram emot ert samtal. Vi anpassar oss till era behov och förutsättningar och sätter er i vårt främsta fokus för att stötta er med det ni behöver just nu.

Samarbete som stärker - bli en del av det i dag!

   > Funktionsnedsättning

   > Äldre

   > Musik

   > Engagerade människor

 

Funktionsnedsättning

Studieförbundet Vuxenskolan är det studieförbund som är absolut starkast när det gäller verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Vi samarbetar med en mängd olika boenden, dagcentraler och föreningar runt om i Skåne och skapar en meningsfull vardag tillsammans. 
Vi arbetar också mycket med anhöriga och anhörigföreningar.

Äldre

En av våra stora medlemsorganisationer är Sveriges Pensionärsförening Seniorerna (SPF Seniorerna). Tillsammans har vi många bra samarbeten med lokalföreningar i hela Skåne. 
Är ni en förening som vill starta ett samarbete eller vill veta mer om hur vi arbetar så finner du mer information här.

Unga, musik och integration

Tre målgrupper som vi ständigt arbetar med att utveckla. Det kan handla om olika projekt riktade till de olika målgrupperna, föreningar som vänder sig till unga, asylsökande eller nysvenskar. Vi har samarbeten med olika asylboende och har meningsfull verksamhet tillsammans i både Svenska och samhällskunskap. 
Vill du veta mer om vårt arbete kan du läsa mer här.

Engagerade människor

En bredare målgrupp än engagerade människor är svårare att hitta. Inom målgruppen räknar vi kamratcirklar som träffas utan deltagaravgift, föreningar inom specifika ämnen som riktar sig till en allmän publik exempelvis, konstföreningar, hembygdsföreningar, byalag, byagårdar för att bara nämna några. Vi samarbetar med många olika sorters föreningar utefter deras behov med målet är ändå densamma. "Medlemmarna, deltagarna och föreningen i sig skall utvecklas och gå framåt. 
Vill du veta mer eller starta ett samarbete, då vänder du dig hit.