För föreningar

Vi samverkar med över 160 föreningar i Skåneland. Här kan du läsa om hur samverkan med oss kan se ut och möta andra som berättar om hur det är att samverka med oss. Har du funderingar på om vi kan samverka tillsammans med din förening? Kontakta en av våra verksamhetsutvecklare, vi vill väldigt gärna träffa er och prata om vad ni behöver.

Vi utgår från era behov

Vad behöver ni?


Utifrån föreningens behov kan vi hjälpa er med till exempel:


 • Utbildningar
 • Processledning
 • Marknadsföring
 • Styrelseutveckling
 • Inspirationskatalogen (tips på artister, föreläsare & underhållare)
 • Ta del av vårt stora nätverk
 • Hjälp med bidragsansökningar & projekt
 • Hjälp med afficher, program & tryck
 • Lån av lokal
 • Lån av utrustning
 • Försäkring vid kulturprogram & studiecirklar
 • Studiematerial
 • Ta in extern kompetens
 • Administration
 • Inspiration & Bollplank
 • Cirkelledarutbildning
 • Hitta cirkelledare till studiecirklar inom olika ämnen


Eller något annat ni behöver för att utvecklas som förening.


Vill er förening starta ett samarbete med oss? Boka en tid med en av våra verksamhetsutvecklare.

Möt SPF Seniorerna Trivsam Bjärnum

"Även som äldre är det viktigt att lära sig nya saker och utvecklas. Vi har fått lära oss att om man gör olika saker så lever man längre. Dessutom är det viktigt med kunskap för att kunna påverka livssituationen för alla äldre i samhället."


Vad gör er förening?

SPF Trivsam är en pensionärsförening med ca 180 medlemmar. Syftet med föreningen är att ta tillvara medlemmarnas intresse och sysselsätta med olika aktiviteter. Vår verksamhet gör att de äldre har möjlighet att träffas och på så sätt minska ensamheten.


Hur fungerar samarbetet mellan er förening och SV?

Vi träffar vår verksamhetsutvecklare och planerar för vad vi kan samverka kring, bollar idéer, pratar om vad vi behöver och hur vi kan utvecklas i föreningen. Vi rapporterar in den verksamheten vi samverkar kring och får hjälp med saker som just vår förening behöver.


Vad får ni för mervärde genom att samverka med SV?

SV har kompetens i vissa frågor som vi saknar. Vi har stor hjälp med inspirationen när det gäller föreläsare och underhållare på våra möten. Dessutom har SV utbildningar som vi behöver.


Jörgen & Beatrice SPF Trivsam Bjärnum


Inspirationskatalogen

Som mervärde för föreningar som samverkar med oss har vi samlat tips på föreläsare, artister och underhållare som gärna kommer och besöker er förening!


Inspirationskatalogen är digital och fylls på med fler tips kontinuerligt.


Våra verksamhetsutvecklare är ett bra stöd för er förening vid planering av verksamhet. Ni hittar er närmsta verksamhetsutvecklare under fliken kontakta oss.

Föreningsutveckling

Vi erbjuder utvecklande utbildningar för er förening


 • Ordförandeutbildning
 • Kassörsutbildning
 • Valberedningsutbildning
 • Bilda förening
 • Cirkelledarutbildning
 • Processledning för ideella föreningar
 • Sociala medier för föreningar
 • Marknadsföring för föreningar
 • Ansökningar, projekt och bidrag
 • Kreativa processer
 • Ideellt ledarskap


Vilken utbildning skulle er förening behöva? Tipsa oss!