Styrelsen SV Sörmland 2021

Ordförande                   
Hans Paulin
073-049 13 44
paulin.hans@yahoo.se                                    

 

Vice ordförande, nominerad av Liberalerna
Bo Arvidsson                           
070-381 89 97                                                                           
bo.h.arvidsson@telia.com

                                         

  

Lill Björk
070-397 95 41
libavi@gmail.com              

                                    

Stefan Björnmalm
070-855 61 30
s.bjornmalm@mail.se

Stefan Gustafsson, nominerad av LRF

073-983 96 35

dentersta@hotmail.com

Gun Holmqvist, nominerad av SPF

070-350 24 97

gun1.holmqvist@telia.com

Maria Hopstadius, nominerad av Centerpartiet

073-513 57 83

maria.hopstadius@mdh.se