Anhörigverksamhet

Hos oss finns mötesplatser för anhöriga i from av samtalsgrupper och gemenskap.

Anhöriga till familjemedlemmar med sjukdom, funktionsnedsättning eller missbruk drar ofta ett stort lass för att få vardagen att gå ihop. Genom att delta i en samtalsgrupp kan det bli lättare att förstå din familjs situation, få en andningspaus och gruppen kan stötta varandra. Samtalsgrupperna arrangeras i samarbete med Anhörigkonsulenterna i Stockholms Stad.

Länk: Du hittar våra kurser för anhöriga här. 


SV Stockholm samarbetar även med Anhörigföreningen Stockholm som arbetar med att förbättra villkoren för anhöriga främst genom att upplysa, samla information och kommunicera anhörigas åsikter och behov till berörda myndigheter och politiker. De anordnar föreläsningar kring aktuella ämnen som berör anhöriga.  


Har du frågor om vårt arbete med anhöriga eller vill du vara med i en samtalsgrupp? 

Kontakta Chabnam Koistinen: chabnam.koistinen@sv.se 08-679 03 38