Föreningar & organisationer

NY TEXT
Föreningsverksamheten 
är en stor del av Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet. Att arbeta för och med föreningar och föreningsutveckling är en viktig del av vårt statliga uppdrag som studieförbund. Vi vet att det livslånga lärandet i organisationer och föreningar skapar engagemang och stödjer den demokratiska processen. Att vi kan stötta det (lokala, ideella) föreningslivet är viktigt för både osser och samhället. Vi vill och ska vara en resurs för dig och din förening!