Föreningar & organisationer

Mötesformer som engagerar, föreningsutveckling som kan ge fart och ordning på verksamheten i föreningen, samt pedagogiskt stöd genom ledarutbildningar är det viktigaste vi erbjuder!

Att arbeta med föreningsutveckling tillsammans med föreningar är en viktig del av vårt uppdrag som studieförbund. Vi vet att det livslånga lärandet i föreningar och organisationer skapar samhällsengagemang och stärker demokratin.

Vi vill inspirera till lärande och vara en viktig resurs för föreningar som vill bidra till sina medlemmars och föreningens utveckling.


Idag samarbetar vi med föreningar, organisationer och fristående grupper med olika storlek och inriktning. Många samarbeten pågår under lång tid men vi är även öppna för kortare samarbeten. 


Föreningar har olika mål och behov, vi arbetar för att hitta det bästa sättet för samverkan. Att stötta det lokala föreningslivet är viktigt för er, oss och samhället. Vi vill vara en resurs för dig och din förening! 


Vill ni samarbeta med oss, läs mer här!