Vårt föreningserbjudande

Mötesformer som engagerar, föreningsutveckling som kan ge fart och ordning på verksamheten i föreningen, samt pedagogiskt stöd genom ledarutbildningar är det viktigaste vi erbjuder!

Föreningsverksamhet och föreningsarbete är som bäst när det är engagerande, utvecklande och roligt! När medlemmarna är nöjda med verksamheten, styrelsen har bra förutsättningar för sitt viktiga uppdrag och alla vet varför föreningen finns till.

Nedan finns flera exempel på hur vi kan stötta föreningar som väljer att samarbeta med oss:

Föreningsutveckling 

Mötesformer som engagerar/verksamhetsutveckling 

Ledarutveckling 

  • Cirkelledarutbildning, fysisk eller på distans  
  • Cirkelledarnätet 
  • Cirkelledarträffar 
  • Styrelseutbildning 

Mer/Övrigt 

  • Möjlighet till viss kostnadsersättning för gemensam verksamhet 
  • Subventionerade lokaler  
  • Lokaler för utvecklingsmöten  
  • Marknadsföring i SVs egna kanaler 
  • Administrativa tjänster som tex löneutbetalningar, ta emot anmälningar, utskick av kallelser med mera 

Kontaktperson:
Christina Ihrén, verksamhetsutvecklare
Telefon: 08-679 03 75 
Mail: christina.ihren@sv.se