Anhörigverksamhet

Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm erbjuder en mötesplats för anhöriga. Vi har samtalsgrupper för många olika sorters anhöriga. 

Många samtalsgrupper arrangeras i samarbete med Anhörigkonsulenterna i Stockholms stad. Är du intresserad, ta kontakt med anhörigkonsulten i din stadsdel eller direkt med Chabnam Koistinen, verksamhetsutvecklare, se längst ner på sidan för kontaktinformation.

Anhörig till äldre med demens- Lyfta tillsammans
Samtalsgrupp för dig som lever med en person med demens. Hur ska vardagen kunna fungera och hur kan man hantera olika situationer? Vilket stöd behöver man och var finns det? Här får du möta andra i liknande situation och samtala under kunnig ledning.                

Min mamma/pappa har Parkinson
Samtalsgrupp för unga(>15) och unga vuxna med en förälder som har Parkinsons sjukdom. Vad innebär det och hur ska den nya situationen i familjen kunna bli så bra som möjlighet? Här får du möta andra i liknande situation och kanske hitta sätt att hantera det som kan vara så svårt ibland. 

 I min familj har vi afasi
Samtalsgrupp för dig som lever nära en person med afasi. Vardagen ställs på ända och det tidigare självklara blir till nya utmaningar. Hur kan man hantera olika situationer och vilket stöd behöver man? Här får du möta andra i liknande situation och fundera över ditt livspussel. 

 Vad händer när jag inte orkar/dör?
Samtalsgrupp för dig som är anhörig till någon som har schizofreni eller liknande sjukdom. Den arrangeras i samarbete med IFS Stockholmsdistriktet. Samtalen lyfter frågor kring; Hur kan jag förbereda mig, min familj och hur förbereder jag min själv både känslomässigt och praktiskt. Vid träffarna får du möjlighet att prata om känslor och tankar i ämnet, råd och tips från andra i samma situation. 

Syskongrupp.
Samtalsgrupp för syskon till personer med schizofreni eller liknande psykossjukdom. Här finns möjlighet att möta andra i syskon liknade situation, dela med sig av erfarenheter, stötta varandra och känna att man inte är ensam. 

Anhöriggrupp för föräldrar till vuxna barn med psykisk ohälsa
I studiecirkeln ges du möjlighet att samtala och utbyta erfarenheter med andra i liknande situation. Vi tar upp betydelsen av att själv må bra som anhörig och funderar över strategier i vardagen. 

Anhöriggrupp för dig som är förälder till vuxna barn, 18–30 år, med aspberger-autismspektrumsyndrom.
I studiecirkeln ges du möjlighet att samtala och utbyta erfarenheter med andra i liknande situation. Vi tar upp betydelsen av att själv må bra som anhörig och funderar över strategier i vardagen. 

Kontakt
För mer information och prisuppgifter, kontakta Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm,
Chabnam Koistinen, verksamhetsutvecklare
chabnam.koistinen@sv.se, 072 - 722 90 29