Intellektuell funktionsnedsättning

Vi anordnar kurser, studiecirklar, föreläsningar och kulturprogram i olika ämnen för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Studiecirklarna/kurserna är för dig som går i gymnasiesärskolan, arbetar i daglig verksamhet eller bor i gruppbostad.

Studiecirklarna/kurserna äger rum på dagliga verksamheter, gruppbostäder eller i träfflokaler i Stockholms län.

Vill du ha de senaste fritidstipsen direkt hem till dig via e-post? Till exempel inbjudan till nya studiecirklar, prova-på-dagar, teaterföreställningar eller fester. Skicka då din e-postadress till stockholm@sv.se.

 

Vi samarbetar med FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.