Psykisk hälsa

Studieförbundet Vuxenskolan har studiecirklar, självhjälpsgrupper och kulturprogram i olika ämnen för personer med psykiska funktionsnedsättningar, deras närstående och personal.

Vill du få den senaste informationen om vad vi gör? 
Följ oss på facebook eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att klicka här! 

Samtalsgrupper för personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa
Vi anordnar studiecirklar där man träffar andra och samtalar kring aktuella ämnen. Deltagare och ledare väljer tillsammans vad cirkeln ska innehålla.

Självhjälpsgrupper
Om ni är en grupp på tre eller fler personer med ett gemensamt intresse kan det bli en studiecirkel hos oss. Då kan ni få stöd och hjälp med till exempel upplägg, lokaler, hjälp med att boka studiebesök eller att ta fram ett intressant studiematerial. 

För verksamheter inom socialpsykiatrin
Vi erbjuder studiecirklar på plats, t.ex. på aktivitetscenter, kliniker, behandlingshem samt i träfflokaler i Stockholm. Studiecirklarna skräddarsys efter deltagarnas önskemål och behov.
Studiecirklarna kan vara till exempel: färg och form, keramik, textilsömnad, data, digitalt foto, vardagsekonomi, engelska, spanska, litteratur, sång och musik, matlagning, odling, tala inför grupp och yoga.

Citat från deltagare:

”Förra fredagens yoga var så inspirerande. Den gjorde att jag kom igång med träningen några dagar senare”
Deltagare i yoga

”Cirkeln har gett mig kreativiteten och skaparförmågan tillbaka”
Deltagare i silversmide

”Suverän pedagogik! Jag har till viss del övervunnit min rädsla och kommer att göra det helt, för nu har jag fått verktygen.”
Deltagare i tala inför grupp

Har du frågor om vårt arbete med psykisk hälsa?
Kontakta Nils Pettersson: nils.petersson@sv.se, 08-679 03 50
eller Chabnam Koistinen: chabnam.koistinen@sv.se, 08-679 03 38