Tillbaka

Behovet av hjälp och stöd är stort.

Denna vecka sätter vi igång svenska för föräldralediga med 4 grupper online och sammanlagd 80 deltagare där cirka hälften av deltagare är ukrainska flyktingföräldrar med små barn. Undervisningsspråk är ryska och ukrainska.  

Vi har påbörjat samarbete med organisationen Living Room for Displaced People – HUS: Help Ukraine Stockholm för olika verksamheter inklusive kurser i svenska och andra studiecirklar i deras lokal ”Blivande” i Frihamnen.  

Samtidigt förbereder vi kurser i svenska för ukrainska flyktingar inom Vardagssvenska och Svenska från dag 1 både online och fysiska med 6 cirkelledare. Då räknar vi med 160 deltagare för första omgången. 

Vi startar ett samarbete med en ny organisation - Ukrainska skolan i Stockholm som ska baseras hos KFUMs lokaler på Rosengatan 1 där vi också ska undervisa svenska för äldre barn och föräldrar samt starta andra studiecirklar.  

Vi kommer även anordna språkkaféer i samarbete med Svenska kyrkan. För detta har vi knutit kontakt med Hjorthagskyrkan som nu agerar som Centrum för ukrainare (Meet up) och träffar sker på tisdagar och onsdagar kl 13-16 

 

Tips till er som stötar ukrainska flyktingar, det finns Facebook grupper där en hel del information och stöd finns för att lotsa människor vidare.

 

Studieförbundet Vuxenskolan anordnar olika satsningar, i denna grupp finns mer information:

https://www.facebook.com/vstrechiSV

 

Den här gruppen vänder sig till ukrainska flyktningar i Sverige:

https://www.facebook.com/groups/262714735902652/?ref=share

 

Det finns även en grupp för ukrainska mammor i Sverige: 

https://www.facebook.com/groups/739071442806022/?ref=share