Tillbaka

Hennes uppdrag: Ny strategi för folkbildningen

Hon har gått många studiecirklar och kan tänka sig att själv leda en cirkel i att sy maskeradkläder till barn. Nu leder hon arbetet med att ta fram en ny folkbildningsstrategi för Region Stockholm.
Möt Anna Bohman Enmalm.

- Folkbildning är en stark kraft med en unik metod och kan förändra världen, både i det lilla och i det stora. Men hur ser vi till så att den spelar en än större roll än idag? säger Anna Bohman Enmalm, strateg på Region Stockholms kulturförvaltning.

Hon leder en arbetsgrupp som består av 15 personer. I den ingår politiker, regionstrateger och representanter från folkbildningen, bland andra Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms chef Åsa E Jonsson. Gruppen har inlett en besöksturné hos olika folkbildningsverksamheter i regionen.

- Vi förlägger alla våra möten ute på folkhögskolor och studieförbund för att på plats få lära mer om hur verksamheten och villkoren ser ut, säger Anna.

Arbetet med strategin börjar med en nulägesanalys. Vilka är utmaningarna för folkbildningen i regionen? Vilka är möjligheterna?

- Folkbildningen möjliggör för medborgarna att bilda sig, skaffa sig en yrkesutbildning, få behörighet till högre studier eller fördjupa ett intresse, säger Anna.

Men kännedomen om folkbildningen kan ibland vara låg, till och med bland de som faktiskt går en studiecirkel eller är med i en förening som stöds av ett studieförbund. Här finns en del att göra för en strategigrupp.

Har du själv varit med i någon studiecirkel?

- Under hela uppväxten var jag engagerad inom fredsrörelsen och var aktiv inom Svenska FN-förbundet, där jag fick min demokratiska skolning. Så jag har varit med i många studiecirklar. Jag är väldigt förtjust i studiecirkeln som metod där lärandet sker genom att samtala och utbyta erfarenheter med andra.

Om du själv skulle leda en studiecirkel, vilket ämne skulle du då välja?

- Åh, det blir nästan svårt att välja! Men kanske en cirkel i hur man syr maskeradkläder till barn, vi har fyra flickor så jag har sytt en hel del roliga utklädningskläder under åren.

---

Fakta/Folkbildningsstrategins mål

Folkbildningsstrategin...

• ska synliggöra och stärka folkbildningens roll i utvecklingsarbetet i Stockholmsregionen och lyfta fram hur folkbildningen kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare.

• ska bidra till att förverkliga RUFS 2050, som är en strategisk plan med ett långsiktigt perspektiv som syftar till att hantera Stockholmsregionens utmaningar och stärka regionens potential.

• ska vara ett viktigt komplement till ”Kulturstrategi för Stockholmsregionen”. Till exempel genom att visa hur folkbildningen främjar kulturutvecklingen i regionen och hur den bidrar till kompetensförsörjningen och demokratiutvecklingen.

• fyller en viktig funktion i utvecklingsarbetet för att skapa ett hållbart samhälle. Regionen strävar efter en jämlik och inkluderande region, i syfte att stärka den sociala hållbarheten och skapa goda livschanser för alla som bor i Stockholmsregionen.

Text: Eli Åhamn Owetz