Tillbaka

Min karriär! startar i Järva

Nu startar Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm (SV Stockholm) tillsammans med Fryshuset i Husby det treåriga projektet Min karriär! som ska göra det lättare för unga i Järva att navigera sig fram till drömyrket och äga sin framtid. 

Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.  

Målet är att göra gemensam sak för att stärka ungas självkänsla, självförtroende och inkludering i samhället 

- På SV Stockholm tror vi på möjligheten att tillsammans med Fryshuset utveckla en modell för inkluderande insatser och alternativa vägar in till arbetsmarknaden som kan appliceras på fler platser i landet. Vi tror också att samarbetet med Fryshuset kan bidra till att andra intressenter från till exempel näringsliv och offentlig förvaltning vill vara med, berättar Fatima Åsard, enhetschef på SV Stockholm. 

  

 – Projektet Min Karriär är ett bra exempel hur man kan inkludera och förbättra förutsättningarna för fler barn och unga. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att utveckla metoder och verksamheter tillsammans med barn. Tillsammans med Arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor, säger Hans Andersson, enhetschef Arvsfonden. 

 

– Det är med stor glädje som vi ser fram emot att få driva detta viktiga projekt "Min Karriär".  Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan kommer vi att arbeta målinriktad för att våra unga från Järvaområdet ska få chansen att utöka sin kunskap om och insyn i olika möjliga karriärvägar som de inte naturligt har relation till genom sina egna nätverk. Tack Allmänna Arvsfonden för möjligheten och SV Stockholm för en bra process i framtagandet av projektet, säger Pola Ali, verksamhetschef, Arbete & Entreprenörskap, Fryshuset i Husby. 

 

Fryshuset i Husby 
Allmänna Arvsfonden

 

Foto: Moa Karlberg/Fryshuset/Husby