Tillbaka

Nu lanseras Folkbildningsstrategi i Stockholmsregionen

Ambitionen är att folkbildningsstrategin ska ge en riktning för det övergripande arbetet med folkbildningsfrågor i Stockholmsregionen och bidra till ökad kunskap, dialog och samsyn mellan regionala och lokala aktörer och folkbildningens aktörer.

Kulturförvaltningen i Region Stockholm har haft i uppdrag att ta fram en regional folkbildningsstrategi som knyter an till den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 och den övergripande målsättningen om en god livsmiljö för länets invånare.

 

Fyra inriktningsområden i Folkbildningsstrategin

I strategin har fyra prioriterade inriktningsområden identifierats för att långsiktigt bidra till strategins övergripande målområden.

  • Stärka och utveckla demokratin
  • Bredda intresset för, och öka delaktigheten i kulturlivet samt det egna skapandet
  • Främja kunskap och bildning samt utjämna utbildningsklyftor
  • Utveckla arbetet för ökad inkludering och tillgänglighet.

 

Läs mer om Folkbildningsstrategin på Kulturförvaltningen

 

Källan till texten: https://www.mynewsdesk.com/se/kulturforvaltningen/images/2501735

Bild: Region Stockholm