Tillbaka

Så kan åldrandet bli lättare

Du blir pensionär och måste sluta på jobbet där du trivts. Eller så kanske din mamma går bort. Svåra upplevelser för vem som helst, men ännu tyngre om du har en intellektuell funktionsnedsättning.
I den nya studiecirkeln ”Åldern har sin rätt” tas åldrandets frågor på allvar.

Åldrandet kommer generellt tidigare hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Och i takt med att gruppens livslängd ökar dyker nya behov upp. Som att få prata om och fundera kring hur det är att bli gammal. Ändå kan det finnas en okunskap på boenden, och en ovilja att ta upp ämnet.

- Både FUB (intresseorganisation för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning) och Svenskt Demenscentrum fick ofta samtal från personal och anhöriga om åldrande och demens hos målgruppen. Under själva projektet märkte vi också att det hos målgruppen själv fanns ett uppdämt behov av att få prata, inte minst om sorg och förlust, berättar Boel Karlin, webb- och mediepedagog på Demenscentrum.

Studiecirklar med ålderstema
Det var tydligt att det behövdes material om åldrande, till personerna själva och till anhöriga och personal. Med hjälp av medel från Allmänna Arvsfonden startades ett projekt som resulterade i två webbutbildningar. En för personer med intellektuell funktionsnedsättning, en för anhöriga och personal. Ambitiösa utbildningar, men inte detsamma som att få prata med andra om hur det verkligen känns.

- Därför startar vi studiecirklarna. Då sitter man inte ensam framför datorn, säger Boel Karlin.

Cirkelledare med intellektuell funktionsnedsättning
Cirkelledarna för ”Åldern har sin rätt” har själva en intellektuell funktionsnedsättning. Cirkel-ledaren leder samtalet under träffarna och har med sig en handledare som stöd.
Cirkelledaren Conny Bergkvist har varit med i ”Åldern har sin rätt” från starten. Han medverkar i webbutbildningens film och ledde cirklarna i pilotprojektet.

- Det finns ett stort behov att prata om åldrande och om sorg. Jag vet ju själv hur det var när min mamma dog. När jag grät klarade personalen inte riktigt av det, säger han.

Att förlora en förälder är svårt för alla. Men för personer med intellektuell funktionsnedsättning kan det vara ännu mer abstrakt och svårt att förstå att man inte längre är barn till någon, utan själv är äldst.

Fler cirklar startar i höst
Nu under hösten startar flera ”Åldern har sin rätt”-cirklar. Nils Petterson är projektledare och höll under våren utbildning av cirkelledare tillsammans med Conny Bergkvist.

- Vi tror att det finns ett stort behov av samtal kring att åldras med funktionsnedsättning, säger Nils.

- Egentligen borde ämnet ingå i utbildningen för personal på gruppbostäder och daglig verksamhet, tillägger Conny.

Fakta/Åldern har sin rätt

• Hålls på gruppbostäder och dagverksamheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning

• Cirkeln består av sju träffar. Varje träff har ett tema. Till exempel arbete och fritid, hälsa och livsstil, demens och sorg och förlust

• Bygger på diskussion och reflektion

• Utgår från olika metodiska verktyg att diskutera utifrån, som till exempel filmer och diskussionskort

• Leds av personer som själva har en funktionsnedsättning tillsammans med en handledare


Text och bild: Eli Åhman Owetz

För mer information om "Åldern har sin rätt", kontakta:
Nils Pettersson, verksamhetsutvecklare
Telefon: 08-679 03 50
Mail: nils.pettersson@sv.se