Tillbaka

Satsningen ger kvinnor nytt liv

Kvinna i fokus heter Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms satsning där utrikes födda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden får hjälp med att skriva CV, hantera kulturkrockar och mycket mer.

Redan för flera år sen drömde Olga Biba, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm, om att starta ett projekt för att lyfta kvinnor med utländsk bakgrund. Tack vare en satsning från regeringshåll på uppsökande och motiverande insatser riktade till utrikes födda kvinnor, har drömmen gått i uppfyllelse! Under hösten drog Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm igång programmet Kvinna i fokus, för att hjälpa utrikes födda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden att lyckas i sitt nya land.

Delar med sig av erfarenheter
Till sin hjälp i satsningen har Olga cirkelledarna Aleksandra Kharatian och Elena Nordström. Olga, Aleksandra och Elena har alla tre erfarenhet av att komma till Sverige från ett annat land. De har upplevt med- och motgångar, hittat egna strategier och lyckats inom sina respektive yrkesroller. Aleksandra och Elena delar med sig av sina erfarenheter under cirkelträffarna.

Arbetar i studiecirkelform
Programmet Kvinna i Fokus är skräddarsytt efter deltagarnas behov och de erbjuds att medverka i studiecirklar, föreläsningar och workshops inom områdena:

  • Individuellt anpassad coachning med fokus på olika strategier att söka arbete
  • Affärskommunikation och offentlig presentation
  • Kulturkoder för att undvika ”kulturkrockar”
  • Att utveckla sin hobby som även kan leda till att starta eget
  • Yrkessvenska med arbetsmarknadsorientering, informationssamhället med mera

- Det är inspirerande att träffa så många engagerade personer. Deras entusiasm smittar av sig. Det är inte svårt att motivera deltagarna, de är snarare de som motiverar oss att driva det här arbetet vidare, säger Elena om arbetet med cirklarna.

Några deltagare har fått jobb
Under hösten 2019 har kvinnosatsningen nått mer än 50 kvinnor, några av dem har redan fått jobb och många har kommit närmare arbetsmarknaden.
- Det är så spännande att redan se resultatet av vår satsning! De roligaste med det här projektet är att hjälpa kvinnor som är nya i Sverige att bli oberoende, att få ett jobb och en egen lön, säger Aleksandra.

Fortsatt satsning under våren
Satsningen fortsätter under 2020. Då vill Olga, Aleksandra och Elena fördjupa sig i det de redan gör, samt nå ut till fler kvinnor.
- Idag är våra deltagare kvinnor från olika länder i Östeuropa och Asien och nästan alla har nåtts genom marknadsföring på Facebook. Nu i vår kommer vi att fokusera på att nå kvinnor från andra länder och sociala miljöer, säger Olga. Hon fortsätter:
- Alla vinner på den här satsningen, Sverige får ny arbetskraft och kvinnorna får ett nytt liv. 

Text: Cecilia Wihlborg, foto: Hani Shabanpour