Tillbaka

Stina Oscarson och Lars Lerin tilldelades fina utmärkelser på Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstämma

Stina Oscarson, dramatiker och skribent, tilldelas Folkbildningspriset 2021. Stina får utmärkelsen för att hon bland annat “hjälper både sig själv och människor i sin omgivning att förstå och tänka nytt”. Lars Lerin tilldelas Sokratespriset för att han “med pensel och penna” skildrar “det stora som sker i människors vardagsliv” och speglar hela landet. Han gör med sin konst och sina böcker “en unik folkbildande gärning”.

Stina Oscarson är dramatiker och skribent. I över två decennier har hon gjort sin röst hörd och lyft viktiga perspektiv, inte minst i kulturdebatten. Hon har arbetat med radioteater såväl som cirkus och kulturjournalistik. Hon har bland annat skrivit boken “Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?” och regisserat flertalet teaterföreställningar. 

”Folkbildning är för mig ett upprättande av tron på människan, på vår egen kraft att lära oss det vi vill och det vi behöver. Det är en hyllning till nyfikenheten och kanske framförallt en manifestation av att kunskap visserligen kan mätas i akademiska poäng, men dess värde ligger i insikten att bildning är en livslång resa”, säger Stina. 

Motivering till utmärkelsen: 
Plats för samtal. Plats för nytänkande. Plats för utveckling. Stina Oscarson låter världen vara så komplex som den är. Hon värjer sig mot tvärsäkerheten och hjälper både sig själv och människor i sin omgivning att förstå och tänka nytt. Så bidrar hon till att bryta gränserna mellan innanförskap och utanförskap och synliggör hela landet. Orädd driver hon utveckling och skapar förändring med samtalet som verktyg. 

Om Folkbildningspriset
Folkbildningspriset tilldelas en person som, utanför de etablerade folkbildningsorganisationerna, gjort i vid mening stora folkbildande insatser och som gör det inom de områden där Studieförbundet Vuxenskolan är verksam. Tidigare års folkbildare har bland andra varit Mustafa Panshiri, föreläsare, och Ida Östensson, grundare av Crossing Boarders och initiativtagare till Fatta. Prissumman är 25 000 kr.

Sokratespriset till en av Sveriges mest folkkära bildkonstnärer

”Lars Lerin är en av Sveriges mest folkkära bildkonstnärer som med sina konstverk och sina fler än femtio böcker lyckats skildra livet på en bondgård såväl som i en storstad och speglar på så vis hela landet och olika verkligheter, säger Ulrika Heie, förbundsordförande på Studieförbundet Vuxenskolan. 

”Jag har inte direkt tänkt att jag skulle vara någon folkbildare, jag tycker att jag har gjort det som har legat mig varmt om hjärtat och inte haft någon tanke på att det faktiskt skulle hjälpa någon”, säger Lars. 

Motivering till utmärkelsen: 
Med pensel och penna skildrar Lars Lerin det stora som sker i människors vardagsliv. Nära, så att andetag kan förnimmas, låter han betraktaren möta män, kvinnor och barn – i arbete, i hem, på färd eller på flykt. Stora akvarellmålningar och blygsamma teckningar för oss till bondgårdar, bruksorter, fiskarbyar, storstäder och flyktingläger. Det är Lerins hemlandskap Värmland, både förr och nu, Lofotens melankoliska vintermörker och torra ökenområden i Mellersta Östern. Det är höskörd med räfsor och hässjor, industriarbete, möten i folkrörelser och vardagsnära vyer från städer och byar i andra världsdelar. Det är flagnade ödehus, tomma gärden och förtröstansfull växt i hagar och skogar.  

Lars Lerin är en av Sveriges mest folkkära bildkonstnärer och en av Nordens främsta akvarellmålare. Med sina konstverk, sina fler än femtio böcker och konsthallen Sandgrund i Karlstad gör han en unik folkbildande gärning. Lars Lerins känsliga tolkningar av människor och miljöer förmedlar både kunskap och existentiella frågor om vad som verkligen är viktigt. Genom samverkan i konstnärligt arbete ger han också människor med funktionsvariation ett rikare liv. 

Om Sokratespriset: 
Sokratespriset delas ut av Studieförbundet Vuxenskolan vartannat år. Det går till "en person - i eller utom Sverige - som utfört en grundläggande, bestående insats för folkupplysningens område i människovärdets tjänst och som utfört sin gärning utifrån ideell grund". 1967 delades Sokratespriset ut för första gången, då gick det till Elise Ottesen-Jensen. Bland tidigare pristagare finns bland andra KG Hammar, tidigare ärkebiskop, och Kerstin Ekman, författare. Prissumman är 50 000 kronor.